Samoa, the Light of the Pacific. TEROPIKA X-MAS Special

Samoa, the Light of the Pacific. TEROPIKA X-MAS Special

Samoa, Light of the Pacific - Teropika

Posted at 11:00 • 22 Nov• Janet's Samoa• TEROPIKA

Samoa – The Light of the Pacific . Samoa is a sacred site of the Pacific. It’s oral history carried over oceans and spoken by countless generations of ocean voyagers. It is a history of discovery and the power of the Human spirit in harmony with Nature. Find meaning in our sacred beginnings; wrap yourself in the light of its spirit.  

 

You belong to the Sea.

 

For TEROPIKA, Janet’s & janetssamoa.com. At Aga Reef Resort.


Samoa - Light of the Pacific

O oe ole Tama a Le eleele

O oe e ou tagata, o ana talatuu ma tala ole vavau

Sa tu’utaliga mai i augatupulaga

Ua faaofuina oe i le malamalama o lona agaga,

O oe o le tagata folau

_____________________________________

Ou te mafuta i lou I’uleo ile sami

I fisaga o matagi.

Ua ou lagona le ma’ati’ati ole o’ona ole sami

ao papai mai i o’u nei lima

‘Ao felafoaina a’u i lenei paneta paia

 

You belong to this land

You belong to its people, its myths and its stories,

Spoken to us over generations

Wrap yourself in the light of its spirit,

You belong to the sea

____________________________________________

I can feel her whisper

On the sea wind of the night

I Feel it in the sparkling salt ocean,

That runs through my hands

As this sacred earth moves meTeropika Sarongs from Samoa & the Pacific

Sold out

Sold out

Sold out

Sold out